Seuraa meitä myös muualla:

Villa Mandala:

Villa Mandala:

 

 

Blog Index
The journal that this archive was targeting has been deleted. Please update your configuration.
Navigation
Sunday
Mar052017

300H / Joogaopettajan jatkokoulutus

Villa Mandala järjestää vuosina 2018-2020 kolmensadan tunnin joogaterapiaan erikoistuneen joogaopettajan jatkokoulutuksen jo RYT200-tutkinnon jossakin joogakoulussa suorittaneille joogaopettajille. Tällöin tarjotaan kolme pitkää intensiivimoduulia (n. 90h/kpl). Lyhyempiä koulutuksiamme voi laskea osaksi tuntikerrytystä jo vuodesta 2017.

300 tunnin koulutuksestamme valmistunut joogaopettaja on siis suorittanut jatkokoulutuksen jälkeen yhteensä 500 tuntia (200+300) joogaopettajan opintoja joista vähintään viimeiset 300 tuntia kanssamme. Tällöin hän on oikeutettu Villa Mandalan myöntämään 300/500 tunnin joogaopettajan tutkintoon ja sertifikaattiin. 

Vuosina 2015-2016 Villa Mandala järjesti RYT300-koulutuksen (RYT300 on yhdysvaltalaisen Yoga Alliancen myöntämä joogaopettajan status). Kuitenkin vuonna 2016 Yoga Alliance päätti, että USA:n lainsäädännön takia terapeuttista joogaa, vammoja tai sairauksia ennalta ehkäisevää tai niitä kuntouttavaa joogaa ei saa enää opettaa aiempien vuosien tapaan USAssa eikä muuallakaan maailmassa RYT-statuksen alla.

Suomalaisen Villa Mandalan opettajakunta taas on erikoistunut joogaterapiaan, jooga-anatomiaan sekä fysioterapeuttisesta kuntouttamisesta ja erilaisista ennaltaehkäisevistä joogaharjoitteista vaikutteensa saaneen joogan opettamiseen. Siksi päätimme luopua yhdysvaltalaisen tahon hallinnoimasta RYT300-statuksesta ja tehdä jatkossa jatkokoulutuksemme omalla, suomalaisella 300H-statuksellamme. Haluamme edelleen tarjota joogaterapian opintoja oppilaillemme, jotka ovat kokeneet nämä työkalut arvokkaiksi omassa opetustyössään.

Koulutuksissamme on vuosien mittaan opiskellut kymmeniä fysioterapeutteja, useita osteopaatteja, toimintaterapeutteja ja lääkäreitä - ja heidän kiitoksensa koulutuksemme anatomisen ja fysioterapeuttisen osaamisen tasosta on saanut meidät uskomaan siihen, että monialaiseen tutkimukseen nojaava jooga-asanan ja hengitysharjoituksien opetustyylimme tarjoaa tärkeän lisän suomalaisen joogaopetuksen kenttään. Pyrimme kehittämään ja laajentamaan asiantuntijoidemme osaamista jatkuvasti ja antamaan edelleen nämä työkalut myös sinun käyttöösi opiskelijana.

Joogaterapian ohella 300 tunnin koulutuksemme keskittyy jatkossa joogafilosofian opettamiseen alla kuvatusti.

LATAA KOULUTUSESITE TÄSTÄ.

 

Sunday
Mar052017

300H / Joogaterapian ja joogafilosofian erikoistumisopinnot  

Olemme suunnitelleet 300 tunnin jatkokoulutuksen rungoksi alla olevat neljä “runkomoduulia”. Voit valita ohesta mielenkiintosi mukaan “täydentäviä kursseja” nimensä mukaisesti täydentämään runkomoduulien kerryttämää tuntimäärääsi (300h) mutta myös korvaamaan jotakin runkomoduulia silloin, mikäli et pääse osallistumaan näistä jokaiseen. Näin voit saattaa joustavasti jatko-opintosi 300 tuntia täyteen.

Voit kerryttää koulutuksen tuntimäärää vuosien 2017-2020 aikana. Toistaiseksi vain nämä alla luetellut moduulit ja kurssit VM:sta voidaan laskea 300 tunnin joogaopettajan jatkokoulutuksen tunneiksi (mutta ei muita Urban Mandalan tai Villa Mandalan retriittejä tai kursseja). Katso alta myös tiedot takautuvasti hyväksi luettavista moduuleistamme ja kursseistamme. Päivitämme lisää koulutusmoduuleja vuodelle 2019-2020 myöhemmin.

Voit valita alla olevista kursseista ja moduuleista jooga-anatomian, joogafysiologian, terapeuttisen joogan, joogafilosofian, pranayaman, yin-joogan, kiinalaisen lääketieteen, restoratiivisen joogan, asanoissa avustamisen ja äitiysjoogan opintoja omaa 300 tuntiasi varten. 

Pohjatutkinnoksi näihin opintoihin tarvitset RYT200-koulutuksen (Villa Mandala TAI jokin muu vastaava kouluttajataho)

 

 

 

 

Sunday
Mar052017

300-koulutuksen runkomoduulit

 

PÄÄMODUULI 1.  / 90H / Mia Jokiniva ja Jenni Morrison-Jack / Paikkana Villa Mandala

JOOGAFILOSOFIA. JOOGATERAPIAAN ERIKOISTUMINEN ja ALAVARTALON “ADVANCED ANATOMY” 1/2

 30.6.-7.7. 2018 / 8 pv täysihoitoretriitti / 90 h / sis. kirjallisuus 10h.

 • Edistynyt joogafilosofia: Upanishadit joogan kulmakivinä
 • Joogaterapia: Lantion anatomiaa / lantion instabiliteetin ymmärtäminen ja huomiointi joogaopetuksessa
 • Ortopediset arviointikeinot osana yksilöllistä joogaopetusta
 • Joogaterapia: Terapeuttisen yksityistunnin suunnittelu
 • Joogaterapia: Yksityistunnin rakentaminen ja hermostosairauksien näkökulma
 • Edistyneet pranayama-tekniikat
 • Asanalinjausten yksilöllistäminen ryhmäopetustilanteessa
 • Kehon kinestetiikan tutkimista erilaisin käytännön menetelmin
 • Kompensaatiomekanismien välttäminen asanaharjoituksessa
 • Kraman rakentaminen 2/2: Yin-tunnin ja restoratiivisen tunnin rakentamisen tekniikat

Tämän moduulin filosofiaosiossa syvennetään opettajan ymmärrystä joogisista käsitteistä upanishadien kautta. Koulutukseen valikoidut upanishadit antavat opettajalle työkaluja paitsi joogan dualististen ja non-dualististen haarojen kehittymisen käsittämiseen ja joogalle ominaiseen eksistentiaalipohdiskeluun, myös opettajan oman jooga- ja itseyskäsityksenkin tarkasteluun. Usea opettaja on kertonut juuri tämän koulutusosion vaikuttaneen myönteisellä tavalla oman maailmankatsomuksen muokkautumiseen entistä monisyisemmäksi ja laaja-alaisemmaksi.

Koulutuksen joogaterapian osio antaa ensinnäkin kattavan katsauksen alaraajan "advanced" jooga-anatomiaan. Tämän moduulin yhtenä aiheena on lantiorenkaan anatomia, johon perehdyt huomattavasti syvemmmin kuin RYT200-koulutuksissa. Ymmärrät koulutuksen jälkeen monipuolisesti lantion alueen, alaselän ja SI-nivelten instabiliteetti- ja stabiliteettitekijöitä, niiden havainnointiin käytettäviä ortopedisiä testejä, ja osaat räätälöidä tämän perusteella eri kehoille ryhmäliikunnassa sopivia harjoitteita sekä ohjeistaa myös yksityisasiakasta tälle sopivaan harjoitteluun.

Tutkit kokonaisvaltaisesti kehon kinestetiikkaa, ymmärrät joogaharjoituksessa tapahtuvia yleisimpiä kompensaatiomekanismeja ja opit auttamaan oppilastasi vakaamman ja voimakkaamman kehon treenaamiseen.

Joogaterapiaosiossa jatketaan myös terapeuttisen yksityistunnin rakentamisen teorialla, ja edetään hermostosairauksien näkökulmaan (Alzheimer, Parkinson) joogatunnin suunnittelussa.

Edelleen joogaterapiaosio antaa näkemyksen ja työkaluja pranayamojen käyttämisestä kehon ja mielen tasapainottamiseen mm. ayurvedisen lääketieteen pohjalta. Opit uusia, harvinaisempia pranayamoja oman harjoituksesi syventämiseen, mutta myös joukon pranayamoja erilaisissa opetustilanteissa käytettäväksi.

 HINTA? 

Opetussisällöt: 1599€ (sis.alv 10-24%) 

Täysihoito / 8vrk: Majoitus, kaikki räätälöidyt kasvisruokailut, saunat, paljut, retket, 89€/vrk / 699€ (sis.alv. 10-14%), 

Huomaathan, että hinta on kohtuullinen muihin suomalaisiin liikunta-alan koulutuksiin verrattuna. Keskimääräinen koulutuksen päivähinta Suomessa on 250€, VM:n koulutuksessa päivän koulutussisältö maksaa 200€. Toisella matematiikalla ammatillinen koulutuksesi kustantaa Villa Mandalassa n. 20€ / tunti (laskemme pelkkiä sisältörikkaita luento- ja opetustunteja, eli ruokatauot etc. on vähennetty tästä laskukaavasta pois). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tai kaupungit eivät myöskään subventoi eli tue rahallisesti Suomessa joogaopettajan koulutustahoja, kuten on monia muita liikunta-alan kouluttajia (Vierumäki, Vuokatti, Kuortane, aikuiskoulutuskeskukset jne.)

Suomalaisissa hotellissa täysihoitomajoitus vaihtelee 100-150€/200€:n välillä / vrk, joten hintamme 89€/vrk sisältäen kaiken yllämainitun on niin "luille kaluttu" kuin mahdollista, joten mahdollisia tiedusteluja varten; näistä hinnoista meidän on vaikeaa joustaa enempää alaspäin. Uskomme ja toivomme, että saat rahalliselle panostuksellesi maksimaalisen vasteen kanssamme; lupaamme tehdä kaikkemme, jotta koulutuksesi olisi mahdollisimman onnistunut ja samalla vuoden kohokohta, jossa hypähdät omasta arjesta ulos joogalomalle mielen, kehon ja sielun täysihoidossa.

 

 

 

*

*

PÄÄMODUULI 2 / 80H / Mia Jokiniva ja Hanna Manninen / Paikkana Villa Mandala**

JOOGAHISTORIA JA -FILOSOFIA (3pv). JOOGATERAPIA, ÄITIYSAJAN JOOGA (3pv) OPETUSMETODOLOGIAT (1PV)

26.12.2018-1.1.2019 / 80 h. Sis. kirjallisuus ja kotitehtävät (Hathayogapradipika) 10h + 6,5h.

 • Preklassinen jooga, hindukulttuurin konteksti ja hinduismi postklassisen joogan kulmakivinä
 • Vedojen ja samkhyan ymmärtäminen osana hindulaisuuden ja joogan kehitystä
 • Tantran ja hathajoogan historia
 • Hathayogapradipika
 • Joogaterapia / Äitiysajan jooga: Joogan opettaminen raskaana oleville ja synnytyksen jälkeinen jooga
 • Joogaterapia  / Äitiysajan jooga: Vatsalihaksien erkauman havainnoiminen ja kuntoutus joogan keinoilla
 • Joogaterapia / Äitiysajan jooga: Lantionpohjan toimintahäiriöt synnytyksen jälkeen ja kuntoutus joogan keinoilla.
 • Opetusmetodologiat / Kraman rakentaminen 1/2: Edistyneen flow-tunnin ja koreografioiden erilaiset tekniikat
 • Opetusmetodologiat: Shaktin vapautus: Opettajan tehtävät, oman uniikin opetustyylin ja energian löytäminen 

Tämä moduuli vie upeasti syventäviä joogaopintojasi eteenpäin. Saat kontekstuaalisen ymmärryksen siitä, mihin kenttään ja millä historiallisella legitimiteetillä oikeastaan sijoitutkaan kutsuessasi itseäsi joogaopettajaksi ja siitä millaiset ovat vedalaisen yhteiskunnan, tantran ja hathajoogan kehityslinjat. Samalla ymmärrät, kuinka nämä suuret joogaan vaikuttaneet historialliset kokonaisuudet ovat muokanneet tekniikoillaan ja teorioillaan tämän päivän joogaa. Luet ja opit tulkitsemaan kenties merkittävintä hathajoogista tekstiä "Hathayogapradipikaa". Ammennat näistä tiedoista aineksia omaan joogiuteesi ja harjoitteluusi, mutta myös vuosiksi eteenpäin näkökulmia tuottamiisi opetussisältöihin ja ymmärrystä työhösi opettajana.

Metodologisissa opinnoissa tutkitaan paitsi postmodernin opettajuuden kulmakiviä, etsitään myös tapoja rakentaa ja jäsentää edistyneitä ja keskitason flow-tunteja optimaalisiksi oppijalle. Entä mistä oppilaan (ja oma) motivaatio rakentuu, miten inspiraatio syntyy, mitä on oppimisen ilo, ja miten ne sytytetään omissa oppilaissa?

Joogaterapian osio pätevöittää sinut opettamaan äitiysajan joogaa. Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella joogatunnin raskaana olevalle sekä synnyttäneelle joogaharrastajalle. Opit, miten raskausajankin asanat tulee räätälöidä harjoittajalle yksilöllisesti; esimerkiksi lankkuasento tai selinmakuuasento eivät sovi kaikille - ja voivat olla jopa vahingoksi. Saat työkalupakkiisi hyväksi koettuja tapoja, joiden avulla raskaana oleva harrastaja voi valmistautua joogan keinoin synnytykseen. Opit myös, millaisia vaihtoehtoja voit tarjota vatsalihasharjoituksista, taaksetaivutuksista tai kiertoliikkeistä asiakkaalle, jolla on vatsalihaksien erkauma synnytyksen jälkeen. Erityisen tärkeää on opettajana ymmärtää myös se, mitkä joogaharjoitukset vahvistavat lantionpohjaa ja mitkä harjoitukset puolestaan vähentävät painetta lantionpohjassa raskausaikana ja sen jälkeen.

HINTA?

Opetussisällöt: 1399€ / 7 pv (sis. alv. 10-24%)

Huomaathan, että hinta on kohtuullinen muihin suomalaisiin liikunta-alan koulutuksiin verrattuna. Keskimääräinen koulutuksen päivähinta Suomessa on 250€, VM:n koulutuksessa päivän koulutussisältö maksaa 200€. Toisella matematiikalla ammatillinen koulutuksesi kustantaa Villa Mandalassa n. 20€ / tunti (laskemme pelkkiä sisältörikkaita luento- ja opetustunteja, eli ruokatauot etc. on vähennetty tästä laskukaavasta pois).

Opetus- ja kulttuuriministeriö tai kaupungit eivät myöskään subventoi eli tue rahallisesti Suomessa joogaopettajan koulutustahoja, kuten on monia muita liikunta-alan kouluttajia (Vierumäki, Vuokatti, Kuortane, aikuiskoulutuskeskukset jne.)

**HUOM! FORCE MAJEUREN vuoksi siirrämme koulutuksen Helsingistä Villa Mandalaan (tilamme vuokrasopimus Helsingissä loppuu ennen vuodenvaihdetta). Tarjoamme hyvitykseksi osallistujille ilmaiset majoitukset JA veloitamme 7 päivän ajalta ruokailuista (3 ruokaa/pv) vain 250€+alv 14%. Tämä on sellainen etu, että jos joskus niin NYT kannattaa lähteä katsastamaan Villa Mandala!

 

PÄÄMODUULI 3. / 90H / Mia Jokiniva ja Jenni Morrison-Jack / Paikkana Villa Mandala

 JOOGAFILOSOFIA. JOOGATERAPIAAN ERIKOISTUMINEN ja YLÄVARTALON “ADVANCED ANATOMY” 2/2

 29.06.2019-7.7.2019 / 8,5 pv täysihoitoretriitti / 90 h / sis. kirjallisuus 10h.

 • Hathajoogan historiaa ja filosofiaa; fokuksessa tantran kehitys. Myyttien murtaminen ja tutkimuksen näkökulma / "Tiedä mistä puhut, opettaja". Tantra valaistumisen työkaluna, mutta kenelle ja miten? Miksi suurin osa läntisestä tantrasta on historiantutkimuksen näkökulmasta "aika lailla kukkua"? Mitä tantralla on perinteisesti tarkoitettu, ja miksi se tällöin ei liity parisuhteisiin, pitkäkestoiseen seksiin tai naisten kehon hyväksymiseen / voimaantumiseen laisinkaan?
 • Tantran ja hindulaisuuden jumala- ja jumalatar-pantheon. Shiva, Brahma, Vishnu? Kali, Chinnamasta, Tara? Durga, Ganesha, Saraswati? Miten ja miksi nämä hahmot kehittyivät, ja mitä ne edustavat ja miten ne voivat olla osa omaa harjoitustasi ja opettamistasi?
 • Ylävartalon "advanced anatomy"
 • Meditaation teoriaa ja meditaatiotunnin rakentaminen ja opettaminen
 • Patanjalin joogasutra, kommentaarit ja chanting
 • Yleisimpien jooga-asanoihin liittyvien linjausmyyttien murtaminen
 • Advanced-asentojen työpajat ja näiden asentojen avustaminen
 • Yksityistunnin koostaminen ja yksärit osana opettajan arkea
 • Joogafilosofia: Bhagavad-Gita kommentaareineen. Historian ja tekstitulkinnan näkökulma ja tämän joogisen "kivijalkatekstin" sovellukset nykypäivään.

 

HINTA? 

Opetussisällöt: 1599€ (sis.alv 10-24%) 

Täysihoito 8vrk: Majoitus, kaikki räätälöidyt kasvisruokailut, saunat, paljut, retket, 89€/vrk / 699€ (sis.alv. 10-14%), 

Huomaathan, että hinta on kohtuullinen muihin suomalaisiin liikunta-alan koulutuksiin verrattuna. Keskimääräinen koulutuksen päivähinta Suomessa on 250€, VM:n koulutuksessa päivän koulutussisältö maksaa 200€. Toisella matematiikalla ammatillinen koulutuksesi kustantaa Villa Mandalassa n. 20€ / tunti (laskemme pelkkiä sisältörikkaita luento- ja opetustunteja, eli ruokatauot etc. on vähennetty tästä laskukaavasta pois). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tai kaupungit eivät myöskään subventoi eli tue rahallisesti Suomessa joogaopettajan koulutustahoja, kuten on monia muita liikunta-alan kouluttajia (Vierumäki, Vuokatti, Kuortane, aikuiskoulutuskeskukset jne.)

Suomalaisissa hotellissa täysihoitomajoitus vaihtelee 100-150€/200€:n välillä / vrk, joten hintamme 89€/vrk sisältäen kaiken yllämainitun on niin "luille kaluttu" kuin mahdollista, joten mahdollisia tiedusteluja varten; näistä hinnoista meidän on vaikeaa joustaa enempää alaspäin. Uskomme ja toivomme, että saat rahalliselle panostuksellesi maksimaalisen vasteen kanssamme; lupaamme tehdä kaikkemme, jotta koulutuksesi olisi mahdollisimman onnistunut ja samalla vuoden kohokohta, jossa hypähdät omasta arjesta ulos joogalomalle mielen, kehon ja sielun täysihoidossa.

 

Sunday
Mar052017

Muut hyväksi luettavat kurssit

Jos sinulla on jo VM:n yinjoogaopettajakoulutus, tai vain yksi moduuli käytynä aiemmasta RYT300-koulutuksestamme, voit lukea nämä hyväksi tulevaan 300 jatkokoulutukseen. Muita koulutuksia ei harmi kyllä voi hyväksilukea takautuvasti.


 

TÄYDENNYSKURSSI1. 20.-23.7.2017  Simon Borg-Olivier / 3,5 PV / 25h / täysihoito Villa Mandala


JOOGA-ANATOMIA JA JOOGAFILOSOFIA

Simon Borg-Olivier on kansainvälisesti aikamme tunnetuimpiin kuuluva australialainen joogaopettaja, jolla on mykistävä kyky yhdistää joogafilosofia, anatomisen joogan opetus, joogatradition opit sekä modernin lääketieteen osaaminen. Simon on opiskellut pitkään T.K.V Desikacharin, B.K.S. Iyengarin ja Sri. K. Pattabhi Joisin kanssa, mutta myös esimerkiksi kuuluisien taolaisten opettajien ja länsimaisten korkeakoulujen alla. Simon on yhdeltä koulutukseltaan myös fysioterapeutti, joka tekee jatkuvasti yhteistyötä australialaisten yliopistojen kanssa joogatutkimuksen saralla.

Simonin kohtaamisen jälkeen joogaharjoituksesi ei ole enää koskaan sama… 

Kurssi on täynnä: Ilmoittaudu jonotuslistalle mia@villamandala.fi

 

TÄYDENNYSKURSSI2. 14.-17.9.2017  Jenni Morrison-Jack / 4PV,  40h / täysihoito Villa Mandala  

 

JOOGA-ANATOMIAN JA FYSIOLOGIAN PERUSTEET (4pv, 40h, sis. 5h kirjallisuutta)

Tämä koulutusmoduuli kuuluu maineikkaaseen Villa Mandalan RYT200-joogaopettajakoulutukseen, ja on tarkoitettu sillaksi 300-koulutuksemme sellaisille oppilaille, jotka eivät ole varmoja anatomisen pohjaosaamisensa tasosta oman RYT200-koulutuksensa perusteella. Koulutus on kattava tietopaketti käytännön joogaan sovellettavasta anatomiasta, jossa jokainen nivelryhmä käydään läpi stabilointitekniikoineen ja välitettävine vamma-alttiuksineen ja kuntoutusvinkkeineen asanoiden maailmaan hyvin tiiviisti soveltaen. (HUOM. Moduuliin ei voi osallistua, ellei se ole osa oppilaan 300-jatkokouluttautumista Villa Mandalassa)

HUOM! Tarjolla on vain 6 paikkaa 300-koulutukseen tuleville, nämä ovat ensisijaisesti tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole käyneet VM:n omaa RYT200-koulutusta anatomiaopetuksineen. Moduuli sisältää 300 tunnin koulutukseen tuleville etukäteen tehtävää 5h.

(Tämä kokonaisuus on osa Villa Mandalan RYT200-joogaopettajan peruskoulutustamme, joten se toimi erinomaisena siltana muualla kuin Villa Mandalassa jooga-anatomiaopintonsa ja RYT200-tutkintonsa suorittaneille opiskelijoille. Kokonaisuus on silti vapaaehtoinen 300 tunnin jatkokoulutuksen osa) 

HINTA? 

Opetussisällöt: 750€. Täysihoito eli majoitus ja kaikki ruokailut / 4vrk / 249€ (ovh. 4vrk/399€) -> saimme täysihoitohintaa alas niin, että koulutukseen osallistujat majoittuvat 3-4 hengen huoneisiin kahden hengen huoneiden sijaan. 

Kurssimoduuli 999€.

 

 

TÄYDENNYSKURSSI3 / 45H / Mia Jokiniva ja VM:n kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Taina Alakulppi 

YINJOOGAN OPETTAJAKOULUTUS: YIN-JOOGAAN (JA KIINALAISEEN LÄÄKETIETEESEEN) ERIKOISTUMINEN

 

Helsinki, Urban Mandala / opetus päivitetään v. 2018 

Opettajina Mia Jokiniva ja Taina Alakulppi (6pv, 45h)

 • Yin-joogan ja restoratiivisen joogat erot
 • Stressinhallinta. Hermoston toiminnan ja tasapainottamisen tärkeimmät periaatteet. 
 • Yin-jooga-tuntien erilaisten liikesarjakokonaisuuksien rakentaminen sekä yksittäisten asanoiden vaikutuksien ymmärtäminen keho-mieleen.
 • Kiinalaisen lääketieteen perusteet ja meridiaanioppi. Joogaopettaja oppii kehon 14 päämeridiaanin sijainnin, merkityksen, perustoiminnan logiikan sekä perustavanlaatuiset tiedot siitä, mihin kehon vaivaan mikäkin meridiaani voi vaikuttaa – ja millaisia vasteita meridiaanien energiavirtauksia stimuloivilla erilaisilla yin-asennoilla voi tähän perustuen olla.
 • Elementtioppi
 • Perusdiagnostiikka ja akupainannan keinot erilaisten epätasapainotilojen hoitamiseen
 • Kiinalaisen lääketieteen ravitsemus
 • Kiinalaisten, taolaisten ja joogisten oppien yhteisen kulttuurihistoriallisen viitekehyksen perustietoja.

Koulutus antaa peruseväät joogaopettajalle restoratiivisten eli palauttavien ja yin-joogaaan perustuvien joogatuntien turvalliseen ja asiantuntevaan ohjaukseen. Perehdymme yin-joogan teoreettiseen viitekehykseen sekä joogafilosofian, länsimaisen liikuntalääketieteen (liikkuvuusharjoittelun anatomia ja fysiologia) että kiinalaisen lääketieteen näkökulmista. 

 

 

Sunday
Mar052017

Opettajat

Mia Jokiniva on koulutuksen pääopettaja, Villa Mandalan retriittikeskuksen perustaja ja sisältöjohtaja sekä joogastudio Urban Mandalan perustaja. Mia on myös VTM, stressinhallinnan fysiologiaan/psykologiaan erikoistunut business coach, ja Yoga Alliancen korkeimman tutkintomäärän suorittanut joogaopettaja.

Hän on työskennellyt ammattilaisena liikunnanohjaamisen ja joogan parissa 15 vuotta, ja kouluttautunut pitkälle yksilöllisen, teknisen ja anatomisen ohjaamisen perusteisiin myös joogan ulkopuolella. Muiden liikunta-alan opintojen ohella Mialla on viisi joogaopettajan koulutusta, viime vuosina hän on erikoistunut joogaterapiaan, jota opettaa koulutuksen filosofia- ja metodologiaosioiden ohella. Mia lisäkouluttautuu lyhyemmissä joogan ja joogafilosofian koulutuksissa jatkuvasti lisää. 

Mian tyyliin kuuluu oman osaamisen kriittinen haastaminen ja ajan hermolla pysyttely joogafilosofian ja jooga-anatomian kehittyvän tiedon suhteen. Mia pitää vaikuttavimpina opettajinaan bönin ja tantran intialaisia ja tiibetiläisiä opettajiaan. 

Mia on myös shamanismiin ja eri kulttuurien parantamisrituaaleihin erikoistunut kulttuuriantropologi (Helsingin yliopisto/2005), joka on tutkinut ja harjoittanut joogan ohella lukuisia muita kehomielen metodeja sekä käyttää joogakramassa asanan ohella tanssitekniikoiden ja hengitys- ja rentoutusterapian erilaisia kehoa vapauttavia ja kehomieli-koherenssia lisääviä elementtejä. Viime vuosina Mia on jatkokouluttautunut yliopistolla ja yksityisessä ulkomaisessa joogaopetuksessa sanskriitin ja Aasian uskontojen alueella.

 

Hanna Manninen (ent. Kiviharju) on turkulainen jooga- ja pilatesopettaja ja liikunta-alan moniosaaja, joka on työskennellyt liikunnan parissa yhteensä yli 15 vuotta. Hän on toiminut myös ryhmäliikunta- ja joogakouluttajana Suomen voimisteluliitossa ja Suomen suurimmissa liikuntakeskuksissa yli 10 vuoden ajan. Hanna on myös kehittänyt useita ryhmäliikunta- ja joogakonsepteja sekä ohjannut vuosien ajan tunnetuissa liikuntatapahtumissa. 

Hanna on suorittanut joogaopettajana laajimman Yoga Alliancen opintomäärän (RYT500, Villa Mandala). Aiemmin hän on joogannut pitkään, opiskellut astangajoogaa yksityisopetuksessa sekä suorittanut lyhyempiä joogakursseja ja workshoppeja (SAFE, Bandha Yoga).  Hanna on myös laajan PilatesHealth (550h) koulutuksen suorittanut pilatesopettaja. Lisäksi Hanna on FM (engl. filologia) sekä ruotsin ja liikunnan aineenopettaja. Hannan kokemus, osaaminen ja näkemys opettajuuden eri osa-alueista on laaja myös siksi, että hän on toiminut niin ikään liikunnan tuntiopettajana peruskoulussa, lukiossa sekä yliopistolla opettajankoulutuslaitoksessa.

Hanna on koulutukseltaan myös pitkään alalla työskennellyt FAF ja Trainer4You ryhmäliikuntaohjaaja, FAF personal trainer sekä UKK instituutin kouluttama ravitsemuskouluttaja. Hanna on vuosien varrella suorittanut muun ohessa monia lyhyempiä ohjaajakoulutuksia mm. Somatic Stretching, Pilates Reformer 1, LM BodyBalance sekä erinäisiä raskausajan liikuntaan liittyviä koulutuksia. 

Hanna tunnetaan liikunnan arvostettuna ammattilaisena, joka on erityisesti kiinnostunut joogaopetuksessaan anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihmisten henkilökohtaisten tarpeiden huomioimisesta, eli liikkeiden modifioinnista asiakkaille sopiviksi. Hanna on lempeä mutta tarkka opettaja, jonka kursseille tullaan yhä uudelleen hakemaan ymmärrystä omasta kehosta ja sen toiminnasta

 


Suomalais-australialainen Jenni Morrison-Jack on hurmannut Villa Mandalan joogaopettajakoulutuksien anatomiaopettajana jo viisi vuotta. Jenni tunnetaan tieteen ja tutkimuksen pedanttina rakastajana, jonka tinkimätön työ haastaa jatkuvasti joogamyyttejä ja muka-totuuksia, ja tuottaa koulutettaville virtana ahaa-elämyksiä, uusia oivalluksia ja vanhan tiedon korvaamista uudella, toimivammalla. 

Jenni opettaa positiviisella, kannustavalla ja mukaansa tempaavalla otteella, joka on tehnyt hänestä myös kansainvälisesti arvostetun joogaopettajan. Jennin oma joogatekniikka, häkellyttävä anatomian ymmärrys sekä omien tietojen eteenpäin opettamisen taito pitävät kuulijan otteessaan taatusti. Olemme kuulleet koulutuksien jälkeen palautteen olleen jopa seuraavanlaista: "Minusta tuntuu, että sain tästä yhdestä koulutusviikonlopusta enemmän joogamielessä kuin koko fysioterapian opinnoistani tänä vuonna - KIITOS." Juuri tämä onkin Jennin työ; suodattaa joogeille ja joogaopettajille oleellisin tieto hurjasta tietomäärästä, jonta tutkimus tuottaa vuosittain.

Jenni haluaa, että Sinun tietosi oppilaana ovat aina yhtä päivittyneet kuin hänen omat tietonsa opettajana. Tämä on Jennin eräs ihaltavimmista opettajan piirteistä; hän todella jakaa osaamistaan säästelemättä ja mitään panttaamatta ja työskentelee kanssasi, kunnes ymmärrät kaiken haluamasi aiheesta.

Jenni opettaa nykyään päivätöikseen studiollaan Melbournessa ja kouluttaa jooga-anatomiaa omien jatkokoulutuksiensa lisäksi myös kuuluisassa Australian Yoga Academyssa. Jenni on niin ikään health coach (New York), Australian LuluLemonin lähettiläs ja Australian Yoga Journalin kirjoittaja. Jenni on vastikään tullut myös pienen prinsenssan äidiksi, joten arjen joogaa tulee harjoitettua siinäkin. Jenni on erikoistunut urheilulääketieteeseen ja huolehtii koulutuksemme joogaterapian, fysiologian ja anatomian osioista. 


Jennillä on sertifikaatti seuraavista opettajakoulutuksista: Classical Ashtanga Yoga Certificate, 300h level teacher training, Pranava Yogadhama, Mysore Advanced Diploma of Yoga Teaching, 500h level training, Australian Yoga Academy, Melbourne Applied yoga anatomy and physiology, 150h training with Simon Borg-Olivier, Yoga Synergy, Sydney Certified to teach by Nicky Knoff, 212h level “Foundations” training, Knoff Yoga School, Cairns Calligraphy Yoga Teacher Training, 100h level training with Master Zhen Hua Yang, Melbourne. 

 

 

Taina Alakulppi on perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntija ja kuuluu tällä hetkellä kiinnostavimpiin alan osaajiin Suomessa. Taina on jatko-opiskellut ainoana suomalaisena alan syntysijoilla maineikkaassa Pekingin kiinalaisen lääketieteen yliopistossa sekä kolmessa pekingiläisessä sairaalassa. Hän on pidetty luennoitsija ja opettaja joka tutustuttaa kiinalaisen lääketieteen saloihin ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti. Taina ottaa potilaita vastaan Lääkäriasema Sofianovassa. Hän toimii myös Finnacu Ry:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä Suomen kiinalaisen lääketieteen liiton hallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä hän suorittaa maisteritason jatko-opintoja kiinalaisen lääketieteen tieteellisen tutkimuksen parissa.

Tainan selkeä ja johdonmukainen opetustyyli, lämmin huumori ja hurmaava persoona yhdistettynä laadukkaisiin luentoihin ja opetusmateriaaleihin tekevät opiskelusta Tainan kanssa aina yhtä innostavaa. Kiinalainen lääketiede herää ja herättää henkiin näissä hyvissä käsissä.

 

Wednesday
Mar012017

Maksujärjestelyt

1. Kunkin 300h-moduulin varausmaksu (500€/moduuli) erääntyy 14 pv:n kuluttua moduliin virallisesti ilmoittautumisesta (sähköposti-ilmoittautuminen) vaikka moduuli olisikin vielä kauempana. Tämä siksi, että paikkoja kaikkiin jatkokoulutusmoduuleihin varataan nyt vauhdilla, eikä olisi reilua blokata "empijöiden" varauksilla niiltä opiskelijoilta moduulipaikkoja, jotka jo varmuudella/innolla haluavat ilmoittautua mukaan.

2. Varausmaksu varmistaa siis paikkasi mukaan kyseiseen koulutusmoduuliin.

3. Tuon varausmaksun jälkeen lopun osan moduuleista voit maksaa niin useissa erissä kuin haluat, kuitenkin niin, että viimeinen maksu erääntyy viim. 1 kk ennen kyseistä moduulia. Eli esim. jos kyseessä vuoden 2018-2019 moduuli, erämaksut lähtevät juoksemaan myöhemmin kuin vuonna 2017, ellet toisin halua.

Autamme mieluusti lisää, jos jokin pohdituttaa, eli lähetä vain kysymyksiä joko mia@villamandala.fi tai kurssisihteerillemme info@villamandala.fi otsikolla "300h-joogaterapiakoulutus"